Название продукции Сплав Диаметр Длина Наличие
Пруток АК6 КР180 ГОСТ 21488-97 АК6 180.00
Пруток Д1 КР150 ГОСТ 21488-97 АТП Д1 150.00
Пруток АМГ6 КР180 ГОСТ 21488-97 АТП АМг6 180.00
Пруток АМГ6 КР200 ГОСТ 21488-97 АТП АМг6 200.00
Пруток АМГ6 КР250 ГОСТ 21488-97 АТП АМг6 250.00
Пруток М1 КР100 х 2000 пресс М1 100.00 2000
Пруток АМЦ КР80 ГОСТ 21488-97 АМц 80.00
Пруток Д16 КР25 ГОСТ 21488-97 Д16 25.00
Пруток Д16Т КР26 ГОСТ 21488-97 Д16Т 26.00
Пруток ЛС59-1 ДКРПП30 х 3000 ГОСТ Р 52597-2006 птв п.т. ЛС59-1 30.00 3000
Пруток Д16Т КР22 х 3000 ГОСТ 21488-97 Д16Т 22.00 3000
Пруток АМГ6 КР80 ГОСТ 21488-97 АТП АМг6 80.00
Пруток АМГ6 КР80 ГОСТ 21488-97 АМг6 80.00
Пруток АМГ6 КР40 ГОСТ 21488-97 АМг6 40.00
Пруток Д16Т КР90 ГОСТ 21488-97 Д16Т 90.00
Пруток АК4-1 КР35 ГОСТ 21488-97 АК4-1 35.00
Пруток АК4-1 КР45 ГОСТ 21488-97 АК4-1 45.00
Пруток АК4-1Т1 КР20 ГОСТ 21488-97 АК4-1Т1 20.00
Пруток АК4-1Т1 КР25 ГОСТ 21488-97 АК4-1Т1 25.00
Пруток АК6 КР40 ГОСТ 21488-97 АТП АК6 40.00
Пруток АМГ6 КР25 ГОСТ 21488-97 АМг6 25.00
Пруток АМГ6 КР30 ГОСТ 21488-97 АТП АМг6 30.00
Пруток Д16Т КР45 х 3000 ГОСТ 21488-97 Д16Т 45.00 3000
Пруток Д16Т КР48 х 3000 ГОСТ 21488-97 Д16Т 48.00 3000
Пруток В95 КР21 В х 1500 ГОСТ 21488-97 В95 21.00 1500
Пруток В95 КР17 В х 1500 ГОСТ 21488-97 В95 17.00 1500
Пруток Д16 КР40 ГОСТ 21488-97 Д16 40.00
Пруток Д16 КР12 ГОСТ 21488-97 Д16 12.00
Пруток Д16Т КР45 ГОСТ 21488-97 АТП Д16Т 45.00
Пруток Д16Т КР52 ГОСТ 21488-97 АТП Д16Т 52.00
Пруток Д16Т КР28 ГОСТ 21488-97 АТП Д16Т 28.00
Пруток АК6 КР16 ГОСТ 21488-97 АТП АК6 16.00
Пруток Д16Т КР34 ГОСТ 21488-97 АТП Д16Т 34.00
Пруток В95 КР28 х 1500 ГОСТ 21488-97 В95 28.00 1500
Пруток Д16Т КР46 ГОСТ 21488-97 Д16Т 46.00
Пруток ВТ5-1 КР60 ВТ5-1 60.00
Пруток Д1 КР90 ГОСТ 21488-97 АТП Д1 90.00
Пруток Д16Т КР22 ГОСТ 21488-97 АТП Д16Т 22.00
Пруток Д1Т КР24 ГОСТ 21488-97 Д1Т 24.00
Пруток Д16Т КР35 х 3000 ГОСТ 21488-97 АТП Д16Т 35.00 3000
Пруток АМГ2 КВ30 ГОСТ 21488-97 АМг2 30.00
Пруток Д16 КР8 ГОСТ 21488-97 Д16 8.00
Пруток АМГ5 КР65 ГОСТ 21488-97 АМг5 65.00
Пруток Д16Т КР65 х 3000 ГОСТ 21488-97 Д16Т 65.00 3000
Пруток ВТ5-1 КР50 ВТ5-1 50.00
Пруток Д19ЧТ КР75 ОСТ 1.90395-91 АТП Д19ЧТ 75.00
Пруток Д16ТПП ШГ14П ГОСТ 21488-97 АТП Д16ТПП 14.00
Пруток Д16Т КР60 ОСТ 1.90395-91 АТП Д16Т 60.00
Пруток Д16Т КР70 х 3000 ГОСТ 21488-97 Д16Т 70.00 3000
Пруток Д16ТПП ШГ46П ПРП ГОСТ 21488-97 АТП Д16ТПП 46.00